Видання офіційне - страница 15

^ ДОДАТОК М (довідковий) Рекомендації щодо розроблення
програмного забезпечення енергоменеджменту

Програмне забезпечення повинно забезпечувати формування та ведення баз даних за максимально можливий період часу як у цілому по підприємству, так і по основних цехах (виробництвах), які споживають не менше 805% споживаних підприємством енергоресурсів.

База даних повинна містити :

- основні цехи та структурні підрозділи підприємства: виробничі, допоміжні та інші підрозділи, у тому числі – орендарі тощо);

- обсяги виробництва в натуральних показниках (Гкал, м3, кВт·год і т.д. за типами продукції) та в грошовому вимірі (грн., долари США, євро і т.д.);

- споживання ПЕР і води в натуральних показниках (кВт·год, Гкал, тис. м3 тощо) та в грошовому вимірі (грн., долари США, євро і т.д.);

- ціни і тарифи на ПЕР і воду;

- ціни на продукцію чи послуги підприємства ;

- результати роботи основних виробничих підрозділів (цехів, бригад, дільниць і т.д.) у вихідні та святкові, а також у робочі дні для всіх змін, щонайменше впродовж календарного року).

Програмне забезпечення повинно забезпечувати можливість:

- побудови та аналізу залежностей місячного та річного значень обсягів виробництва, споживання та питомого енергоспоживання ПЕР і води.

- побудови та аналізу енергобалансів як для основних типів енергоресурсів у натуральній формі, так і за витратами на енергоресурсів в грошовій формі.

- розрахунку та аналіз питомого енергоспоживання, в тому числі – залежно від обсягів виробництва з використанням комп’ютерної програми Specific Energy Consumption (див. табл. 4.1 та рис. А.1, А.2 ДСТУ 4110).

- розрахунок економічних показників проектів енергоощадних заходів ( період окупності; чиста теперішня вартість (NPV); внутрішня норма рентабельності (IRR) яку обчислюють для проектів, що реалізують на гроші американських інвесторів; звіт про рух грошових коштів (Cash Flow) який обчислюють для масштабних проектів вартістю понад кілька сотень тисяч доларів США і довготривалих проектів тривалістю більше ніж 3 роки).

- розрахунок показників безвитратних (організаційних) ЕОЗ.

- календар енергоменеджера.

Календар енергоменеджера повинен містити:

- таблицю днів тижня (робочих та вихідних і святкових з можливістю корекції вихідних днів) та за датами на цілий рік (а також аналогічну інформацію за попередні роки);

- типові та остаточні розпорядки робіт (з можливістю корекції та необхідністю внесення відповідних змін за результатами робіт або зустрічей) на добу, тиждень, місяць, квартал, рік;

- зустрічі (дата; час; місце; персона та її посада з місцем роботи; телефон; результати зустрічі: предмет обговорення та основні домовленості з формуванням завдань на майбутнє, тобто передача завдань на відповідні дні з необхідністю врахування цих змін у розпорядку наступних періодів);

- телефонну та довідкову книги, дні народження (попереднє нагадування щодо дат народження персон і партнерів);

- каталог осіб і організацій (з перехресним посиланням);

- автоматичне набирання номера (доцільним є використання типового програмного забезпечення);

- вихід до бази даних відповідного програмного забезпечення (енергоменеджмента та енергоаудита);

- завдання для підлеглих, щоденник завдань та контроль їхнього виконання, а також формування переліку невиконаних завдань із зазначенням відповідального за їхнє виконання в майбутньому (якщо завдання не втратило актуальності);

- ведення щоденника (зустрічі, співробітництво, конфлікти) за особами та організаціями;

- довідкову інформація (карти, телефонні коди, одиниці вимірювань та їхні співвідношення);

- калькулятор;

- вихід до Explorer и Internet Explorer, E-mail;

- друкування необхідної інформації (перш за все – програми робіт на добу, тиждень, тощо


^ ДОДАТОК П (довідковий) БІБЛІОГРАФІЯ

1 І00013184.0.001-97 Нормативний документ держкоменергозбереження України “Порядок розроблення та затвердження нормативних документів з енергозбереження”.

2 М00013184.0.018-00 Нормативний документ держкоменергозбереження України “Методика аналізу та розрахунку питомих витрат енергоресурсів під час проведення експертизи з енергозбереження та інспектування споживачів енергоресурсів”.

3 Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 №74/94-ВР

4. Положення про порядок організації енергетичних обстежень: Затверджено наказом Держкоменергозбереження № 27 від 9 квітня 1999 року та зареєстровано Міністерством юстиції 12 травня 1999 року за № 301/3594
03. 120.20

03.100.50


Ключові слова: Житлово-комунальне господарство, підприємство, енергетичний менеджмент, служба енергоменеджменту, вимоги, енергетичне обстеження, енергетичний аудит, самоенергоаудит, методика проведення, питомі витрати енергоресурсів, порядок обчислення, енергобаланс, розрахунки, оцінювання, енергоощадні заходи, типові форми.

Додаток А

(інформаційний)


^ Рекомендації щодо проведення консультацій (тренінгу) з питань енергоаудиту та енергоменеджменту
(за винятком відповідних курсів ліцензованих закладів освіти)


А.1 Енергетичний аудит

1) Положення про порядок організації енергетичних обстежень

2) Рекомендації щодо укладання контракту з енергоаудиторською фірмою.

3) Мета і завдання енергоаудиту

^ 4) Європейська та американська схеми проведення енергоаудиту та їх особливості.

5) Досвід організації робіт з енергетичного аудиту в Росії

6) Спрощена cхема енергоаудиту

^ 7) Алгоритм проведення енергоаудиту відповідно до вимог ДСТУ 4065-2001.

8) розроблення безвитратних (організаційних) енергоощадних заходів).

9) ДСТУ 4065-2001 „Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги”

10) Рекомендації щодо організації та проведення самоенергоаудиту

^ 11). Звіт про проведення енергоаудиту

12) Основні розділи звіту про проведення енергоаудиту

13) Типові помилки під час проведення енергоаудиту (Як проконтролювати якість роботи енергоаудиторів)

^ 14) Специфіка енергоаудиту підприємств ЖКГ з урахуванням потреб розвитку території

Приклад енергетичного аудиту

А.2 Питоме енергоспоживання

1) розрахунок питомого енергоспоживання залежно від обсягів виробництва;

2) комп’ютерна програма “Specific Energy Consumption”;

3) підхід до встановлення тарифів залежно від обсягів виробництва.

4) ДСТУ 4110-2002 “Енергоощадність. Методика аналізу та розраховування питомих витрат енергоресурсів”

^ А.3 Економічне обґрунтування енергоощадних заходів. Сучасна методологія ведення економічних розрахунків. Практикум

А.4 Бізнес-планування в сфері енергоресурсозбереження

^ А.5 Вступ в енергоменеджмент

1) Мета та завдання служби енергоменеджменту

2) Правила енергоменеджменту

3) Місце служби енергоменеджменту в організаційній структурі підприємства

^ 4) Особливості контракту енергоменеджера з керівництвом підприємства

5) Орієнтовна структура служби енергоменеджменту

6) Необхідні передумови для створення служби енергоменеджменту

7) Методологія створення служби енергоменеджменту

^ 8) Типове “Положення про службу енергоменеджменту підприємства ЖКГ”

9) Завдання підрозділу з енергозбереження в складі органів виконавчої влади в центрі та в регіонах

Приклад створення служби енергоменеджменту

А.6 Створення служби енергоменеджменту з одночасним проведенням самоенергоаудиту

^ 1) Порядок проведення робіт

2) відмінність енергоаудиту від самоенергоаудиту

3) Порядок розроблення безвитратних (організаційних) енергозбережних заходів. Приклад

4) типові форми для отримання первинної інформації

5) Вимоги до програмного забезпечення енергоменеджменту
^ А.7 Діяльність ESCO (енергосервісних компаній)
1) Загальні принципи діяльності ESCO

2) Економічні показники проектів, що їх доцільно реалізовувати енергосервісним компаніям

3) Види фінансування ESCO-проектів

4) Рекомендації щодо организації роботи енергосервісної компанії

^ 5) Можливості ESCO, як структурного підрозділу енергокомпанії або підприємства житлово-комунального господарства


Додаток Б

(довідковий)

7008046462213435.html
7008152346797385.html
7008277445351007.html
7008371501893580.html
7008410054105262.html