Програма економічного І соціального розвитку м. Козятин - страница 4

^ Оцінка поточної ситуації: Протягом 2008 року техногенна обстановка в місті суттєво не змінилась у порівнянні з минулими роками. Нинішній рівень техногенно-екологічної безпеки міста значною мірою зумовлений підвищеними техногенними навантаженнями на навколишнє середовище. Це в першу чергу стосується об’єктів господарювання, які є зонами з певним ступенем ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, а саме: хімічно небезпечних, вибухово- та пожежонебезпечних. На території міста знаходиться 16 потенційно небезпечних об’єктів, 123 об'єкти високого ступеня ризику, 381 об'єкт середнього ступеня ризику та 61 незначного ступеня ризику.

На території міста прокладені та розташовані:

Ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру зростає внаслідок використання застарілих технологій та обладнання, суттєвого зменшення темпів відновлення і модернізації виробництва. Зношеність основних виробничих фондів місцевих підприємств становить близько 50 відсотків.

За умов браку коштів на підтримання техногенної безпеки на більшості промислових підприємств міста повільно здійснюється оновлення або заміна застарілих основних виробничих фондів, що призводить або може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій. Так, протягом року сталося більше 10 поривів мереж водопостачання та водовідведення, що могло, в разі неприйняття заходів, привести до екологічної катастрофи. Прориви в системах теплопостачання в кінці зими та на початку весни, відключення котелень міста від газопостачання призводило до зупинок в подачі тепла в житлові будинки. В зв'язку з важким фінансовим станом комунального підприємства «Будтеплосервіс» опалювальний сезон розпочався лише з 7 листопада, а не з 15 жовтня як того вимагають керівні документі та погодні умови.

Співробітниками РВ ГУ МНС України у Вінницькій області, райСЕС проведено дезинфекція 8 громадських криниць.

Матеріальний резерв на ліквідацію надзвичайних ситуацій протягом року поповнено на 8 із 16 потенційно небезпечних об’єктів.

Напруженою залишається ситуація із забезпеченням пожежної безпеки житлового сектору та об’єктів з різною формою господарювання. В 2008 році виникло 24 пожежі та загорання економічні втрати від яких склали близько 500 тис. грн.

Цілі та завдання на 2009рік.

1. Забезпечення дії системи аналізу і прогнозування, управління, оповіщення і зв’язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням.

2. Вдосконалення системи інформування населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха. Придбати СD або DVD програвач, переробити інструкції черговим ЦЕЗ № 4 по проведенню оповіщення системи цивільної оборони і населення з урахуванням послідовності правильних дій при здійсненні передачі текстів оповіщення.

3. Забезпечення високої готовності виконавчих органів міської ради, підпорядкованих їм сил і засобів дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

4. Відновлення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків для чого планується в міському бюджеті на 2009 рік виділити 20000 гривень.

5. Підготовка й перепідготовка керівного складу цивільної оборони, навчання населення вмінню застосовувати індивідуальні засоби захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

Землекористування

Аналіз поточної ситуації

Загальна площа земель Козятинської міської ради становить 1237,54 га. На даній території знаходяться два населені пункти – м. Козятин та селище Залізничне.

У користуванні закладів, установ, організацій знаходяться 232,27 га, під землями промислових та інших підприємств зайнято 52,98 га земель, під підприємствами транспорту та зв’язку – 183,31 га, військові частини та установи міністерства оборони розташовані на 42,3 га земель, в оренді перебувають 48,43 га, землі загального користування 273,33 га та землі запасу становлять 28,92 га.

Передано в приватну власність жителям міста та селища:

Забезпечене ефективне використання земель загального користування та земель запасу – надано в оренду 23 земельні ділянки.

Шляхом викупу продано 11 вільних земельних ділянок площею 0,5 га для комерційних та промислових потреб на суму 506 993,55 грн.

Проведено перший аукціон, щодо продажу права оренди на земельні ділянки по вул. Мічуріна – право оренди – 149079грн., вул. Склярова – право оренди – 17204 грн.


Цілі та завдання


Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій міста від можливих надзвичайних ситуацій.

Протягом року на території міста сталося ряд подій, які були загрозою виникнення надзвичайних ситуацій:

- пошкодження електронасоса на каналізаційно-насосній станції, що виникла на території маслозаводу ВАТ «Вінницямолоко» в квітні поточного року могло призвести до забруднення навколишнього середовища та виникнення інфекційних захворювань;

- виявлено та знешкоджено 3 вибухонебезпечних предмети часів Великої Вітчизняної війни (залізничний вокзал Козятин – 2, вул. Грушевського, 148);

- 1 випадок підтікання паливно-мастильних матеріалів з цистерн, що проходили через ст. Козятин-1.

Лише завдяки спільній роботі керівництва міської ради, служб цивільної оборони міста вдалося уникнути надзвичайних ситуацій.

За кошти міського бюджету передбаченого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій проведено ремонт ливневої каналізації по вул. Леніна, Мічуріна, Червоноармійській, завдяки чому вдалося відвести грунтові та дощові води, що призводили до підтоплення будинків, господарських споруд та земельних ділянок мешканців вулиць.

Досвід останніх років доводить необхідність координації дій по розв’язанню проблем захисту населення і територій та комплексного підходу до їх вирішення. З цією метою в поточному році значна увага приділялась навчанню нефоєнізованих формувань до дій в нестандартних ситуаціях. Розроблений план дій органів управління і сил цивільної оборони м. Козятина з запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, проведено 12 командно-штабних та об’єктових тренувань на об'єктах міста, день Цивільної оборони в навчальних закладах, проведена інвентаризація індивідуальних засобів захисту, засобів хімічної та радіаційної розвідки, інвентаризація захисних споруд та протирадіаційних укриттів цивільної оборони, відпрацьовані рекомендації по приведенні їх в готовність до дій за призначенням.

В період з 10 по 19 червня комісією МНС проведено комплексну перевірку реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення та територій, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління і сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. За висновками комісії стан реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту оцена як «обмежено готова до виконання завдань».

Проведено 6 засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на яких розглянуто 13 питань, які дозволили стабілізувати ситуацію із захворюванням на грип, забезпеченням водою населення міста в літній період, теплозабезпеченням в березні поточного року, визначити відповідальних за проведення демеркуризації місць розливу ртуті, підготувати органи управління та сили ЦО до роботи в зимовий період 2008-2009 років та ряд інших.

В частині подальшого розвитку

громадського суспільства

Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості управління, прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки.

Створювати сприятливі умови для розвитку громадянського суспільства допомагають Указ Президента України “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, схвалена в 2007році Кабінетом Міністрів України Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства.

Відкритість і прозорість влади є гарантією довіри з боку громади та готовністю останньої до співпраці, що є не тільки розвитком демократії, а й ефективним методом управлінської діяльності Козятинської міської ради.

Громадяни міста реалізовують гарантоване законом вільне виявлення свого світогляду, духовних інтересів, доступ до участі в державних і суспільних справах. Прикладом цього є активність людей через політичні партії (45), громадські (15) та релігійні організації(17), з якими виконавчі органи тісно співпрацюють.

Прозорість влади забезпечує діалог з громадськістю, застосовуючи різноманітні методи її інформування, проводячи “круглі столи”, громадські слухання, гарячі лінії, інтерв’ю, відкриті сесії міської ради, анкетування, телефонні опитування, особистий прийом, звернення громадян, зустрічі в трудових колективах, висвітлення матеріалів в міських ЗМІ.

Друкованими виданнями в місті Козятині є газети “Вісник Козятинщини” з тиражем 3500 примірників , та “РІА – Козятин” з тиражем 8000 примірників, які висвітлюють життя територіальної громади міста та району. Міська рада не виступає засновником друкованих ЗМІ. Відносини з газетою “РІА-Козятин” будуються на договірній основі. На офіційній сторінці міської ради щотижневика, міському радіомовленні “Погляд” регулярно висвітлюється інформація про роботу структурних підрозділів ради. Для забезпечення прозорості та відкритості діяльності міської ради був створений офіційний веб-сайт.

Налагоджена система аналізу інформації, яка надходить від громади за допомогою соціологічних досліджень: знаючи ставлення пересічних громадян до певних проблем, можна обрати способи їх розв’язання. Такий зворотній зв’язок дозволяє передбачити суспільну реакцію і уникнути конфлікту.

Для зміцнення політичної стабільності, громадянської злагоди, взаєморозуміння, забезпечується проведення в місті урочистостей при відзначенні загальнодержавних свят, пам’ятних дат, ювілеїв.

Тісна співпраця виконавчих органів міської ради з релігійними громадами міста надає можливість реалізовувати різноманітні соціальні програми, завдяки чому спільно проводяться акції проти наркоманії, алкоголю, тютюнопаління. Релігійні конфесії надають гуманітарну допомогу соціально незахищеним, малозабезпеченим, багатодітним родинам. А під час шкільних канікул - займаються оздоровленням незахищених категорій дітей.

Для формування у дітей основ християнської моралі, в загальноосвітніх закладах міста представником релігійної громади здійснюється викладання предмета “Християнська етика”. Вчителями зарубіжної літератури шкіл міста, на уроках з вивчення біблії, практикується запрошення представників релігійних громад.

Вищезазначені заходи становлять основу забезпечення контакту міської влади та громадян. Участь лідерів політичних партій, громадських та релігійних організацій в запроваджених формах взаємодії дають змогу відкрито висвітлювати найактуальніші питання сьогодення, вносити свої пропозиції стосовно тих проблем, які потребують негайного вирішення. І такий відкритий взаємозв’язок, використання потенціалу громади якомога краще впливатиме на подальший розвиток суспільства та зміцнення демократії.


Основними завданнями на 2009 рік є:


Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства.


В місті діє довгострокова комплексна програма “Підтримки дітей та молоді м.Козятина на 2006 – 2010 р.р.”

Метою програми є - створення сприятливих соціальних , економічних , організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді , забезпечення духовного та фізичного розвитку , формування морально – правової культури , підтримки молодої сім’ї , профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі .

Найбільш масовими в роботі відділу є заходи приурочені до Дня сім’ї та Дня матері , Дня молоді, Дня святого Миколая, до Міжнародного дня захисту дітей, загальноміське свято випускників та Новорічні заходи .

При управлінні створено та постійно поновлюється банк даних на багатодітних сімей, яких у місті нараховується 107родин, в яких виховується 331дитина .

До Міжнародного дня сім’ї у 2008 році управлінням організовано та проведено спортивно-розважальне свято « Тато, мама, я – дружна сім’я ».

На загальноміському святі випускників золоті та срібні медалісти, активісти шкільного життя та випускники-сироти були нагороджені цінними подарунками.

До дня молоді у 2008 році проведена святкова дискотека на центральній площі міста з конкурсами та розвагами, відбувся салют.

1 червня, традиційно, відбулося святкування Міжнародного дня захисту дітей. Заходи щорічно проводяться на центральній площі міста:

(фотовиставка – конкурс за тематичними рубриками, які змінюються щорічно, ігри , розваги, творчі майстерні, конкурс малюнків на асфальті,

конкурс для маляток “ Біг в повзунках”, спортивні змагання між дошкільними дитячими закладами, концерт за участю творчих дітей міста (традиційно вручаються подарунки дітям –сиротам , дітям без батьківської опіки), виставка тварин, велопарад)

В рамках святкування Дня міста управлінням дитячої, молодіжної та сімейної політики організовано виставку майстрів декоративно прикладного та образотворчого мистецтва до якої щорічно долучаються все більше майстрів Козятина, в тім числі з числа молодих, якими в минулому році було проведено фотовиставку «Світ очима молодих » до Дня незалежності.

До Дня святого Миколая, проводиться свято «У родинному колі», для сімей, які виховують неповносправних дітей з метою інтеграції дітей з функціональними обмеженнями в сучасне суспільство. Кожна дитина, присутня на святі отримує новорічний подарунок. Організовуються Новорічні поїздки дітей в Національний Палац “Україна”, на циркову програму.

Управлінням започатковано проведення круглих столів. Діє дискусійний клуб “ Так чи ні “, в роботі якого беруть участь фахівці різних напрямків ( лікар-інфекціоніст ЦРЛ , представник центру духовної та соціально – психологічної реабілітації «Дім свободи», лікар-венеролог, представники РВУМВС) .

Велика увага приділяється оздоровленню дітей міста у літній період. На оздоровлення дітей та підлітків міста у 2008 році Козятинською міською радою виділено 132 тисячі гривень, що на 42 тисячі гривень більше ніж у 2008 році. Різними формами оздоровлення охоплено 1901 дитина , що становить 61.6 відсотків від загальної кількості дітей.
^ Під програму “Підтримка сім*ї, дітей та молоді м. Козятина на період 2006-2010 роки” у 2009 році передбачено 35.7 тис.грн гривень.

Цілі та завдання:

– Максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку дітей та молоді , виховання у неї громадянської та національно – патріотичної свідомості .

– Сприяння реалізації творчого потенціалу дітей та молоді на шляху становлення і самореалізації особистості , підтримка талановитої та обдарованої молоді міста .

Підтримка молодої сім”ї через здійснення соціального патронажу з боку міської влади .

– Створення та підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій міста ,спрямованих на вирішення проблем молоді .

– Сприяння розвитку та поглибленню міжнародних , міжрегіональних молодіжних контактів .

– Сприяння соціальній адаптації дітей та молоді , що відносяться до соціально – незахищених категорій .


Очікувані результати:

Під програму передбачено 35.7 тисяч гривень. Кошти планується використати на проведення загальноміських свят до Дня захисту дітей, до Міжнародного дня сім*ї, Дня молоді, соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей без батьківської опіки, дітей функціонально-неспроможних родин, на проведення круглих столів, різноманітних конкурсів та семінарів з питань пропаганди здорового способу життя, сприяння участі дітей та молоді в Міжнародних творчих виставках, фестивалях, конкурсах, проведення Новорічних заходів та закупівля Новорічних подарунків.Для покращення житлово-побутових умов багатодітних родин, вирішення їх першочергових потреб та їх повноцінного функціонування, реалізації права дітей на виховання та розвиток в багатодітній родині;


^ Пріоритет 3. Подальше зміцнення законності та правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держави.

Козятинською міською радою з метою виконання законодавства щодо профілактики злочинності, правопорушень, пияцтва, наркоманії, бездоглядності серед неповнолітніх прийнято Комплексну програму профілактики злочинності на 2007-2010 роки та міську Програму подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на період 2006-2010 роки.

Затверджено відповідні заходи на виконання даних програм.

Фінансування заходів проводиться з міського бюджету та інших джерел, які не заборонені законодавством.

Так, у 2007 році –фінансування витрат склало 5 тис. грн., у 2008 – 9 тис. грн..

Щодо запобігання дитячої бездоглядності та правопорушень серед дітей проводяться спільні рейди “Діти вулиці”, “Канікули”, “Урок”, “Неблагополучна сім’я”.

З метою залучення неповнолітніх до активного громадського життя та запобігання антисоціальної поведінки ССД , структурними підрозділами міської ради, ВКМСД Козятинського РВ УМВС у Вінницькій області проводиться просвітницька робота з учнями, педагогічними колективами, батьківською громадськістю у формі лекцій, бесід, круглих столів на теми “Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх”, “Життя без тютюнопаління”, “Тверезість-норма життя ”. У місті спостерігається незначний ріст злочинності серед учнівської молоді. Так , у 2007р. – скоєно 2 злочини, у 2008р.-3 злочини.

. Особлива увага з боку органів влади та громадськості приділяється дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування. Запроваджуються різні форми роботи з метою усунення причин безпритульності і бездоглядності. Ведеться робота по реалізації права дітей на сімейні форми виховання. У 2008 році у місті Козятині створено 1-у прийомну сім’ю, в яку влаштовано 3-є неповнолітніх дітей. В попередньому 2007 році 3-є дітей влаштовано до обласного комунального притулку «Добро», 1-у дитину-сироту у 2008 році влаштовано в Жмеринський соціальний гуртожиток.


ІV Ризики та можливі перешкоди


У досягненні поставлених цілей перешкоджати можуть зовнішні перешкоди,ризики та внутрішні чинники.

До негативних факторів, які мають безпосередній вплив на економічну ситуацію в місті та посилені фінансово-економічною кризою, відносяться :V Додатки

Основні показники економічного і соціального розвитку міста Козятина на 2009 рік та Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Козятина на 2009 рік.


6831351139767735.html
6831416240422062.html
6831511195262510.html
6831545687780561.html
6831671710151815.html