Закон України "Про вищу освіту"


Орієнтовний перелік питань з комплексу гуманітарних дисциплін

для підготовки до вступного випробування

на освітньо-професійну програму підготовки

фахівців ОКР "Спеціаліст" за спеціальністю "Професійне навчання"


Закон України "Про вищу освіту"


Загальні положення:

 1. Структура вищої освіти.

 2. Освітні рівні вищої освіти, встановлені в Україні.

 3. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти.

 4. Стандарти вищої освіти.

 5. Державний стандарт вищої освіти.

 6. Галузеві стандарти вищої освіти.

 7. Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.


Вищі навчальні заклади:

 1. Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу.

 2. Рівні акредитації вищих навчальних закладів.

 3. Процедура ліцензування ВНЗ в Україні.

 4. Поділ ВНЗ за формами власності в Україні.

 5. Типи ВНЗ, що діють в Україні.

 6. Структурні підрозділи ВНЗ.

 7. Робочі та дорадчі органи ВНЗ.


Організація навчально-виховного процесу:

 1. Форми навчання у ВНЗ.

 2. Поняття «кваліфікаційна характеристика».

 3. Форми організації навчального процесу у ВНЗ.

 4. Характеристика факультету як одного зі структурних підрозділів ВНЗ.

 5. Основні види навчальних занять у ВНЗ.

 6. Умови одержання цільового пільгового державного кредиту на здобуття вищої освіти в Україні.


Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників:

 1. Наукові ступені, що присуджують в Україні.

 2. Основні учасники навчально-виховного процесу у ВНЗ.

 3. Вчені звання, що присвоюються в Україні.

 4. Чим відрізняються права студентів, які навчаються за очною та заочною формами навчання.

 5. Одиниці визначення загального навчального навантаження студента в сучасному ВНЗ.Документи про вищу освіту:

 1. Поняття "освітня характеристика".

 2. Навчальна програма дисципліни як один із основних документів у ВНЗ.

 3. Навчальний план як один із документів ВНЗ.

 4. Умови переведення студентів у ВНЗ з однієї спеціальності на іншу.

 5. Навчальний процес.

 6. Поняття "кредит" та "модуль".

 7. Що включають компетенції випускників ВНЗ?

 8. Основні облікові одиниці навчального часу студента.


Управління вищим навчальним закладом:

 1. Основні функції державних органів влади, які здійснюють управління у галузі вищої освіти.Педагогіка

 1. Принципи, методи, форми виховання.

 2. Принципи, методи, форми навчання.Філософія

 1. Основні категорії філософії.

 2. Характеристика основних сучасних філософських течій.Психологія

 1. Психічні пізнавальні процеси.

 2. Індивідуальні психологічні особливості особистості.

 3. Особистість у психології.

 4. Спілкування.Соціологія

 1. Основні поняття соціології.

 2. Поняття світових релігій.

 3. Історія України як наука, її предмет.

6828865052610252.html
6828984091963853.html
6829067017515506.html
6829152368509112.html
6829417310289963.html