49. Про розгляд звернення Годованця В. М - Відповідно до Бюджетного кодексу України, протоколу засідання постійної...

49. Про розгляд звернення Годованця В. М.

Розглянувши звернення Годованця Василя Михайловича, пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища та відповідно до статей 12. 93. 123. 124. 125 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України "Про оренду землі", міська рада

вирішила:

 1. Припинити право користування частиною земельної ділянки площею 1000.0 кв. м. по вул. Паторжинського. 81. наданої Годованцю Василю Михайловичу рішенням Коломийської міської ради від 07.04.2004р. № 826 терміном оренди 5 років для ведення городництва (договір оренди землі від 28.07.2004 року № 040429700069) за згодою сторін у зв'язку із прийняттям рішення про передачу даної ділянки у власність.

 2. Зобов'язати Годованця Василя Михайловича у 2 місячний термін внести зміни у договорі оренди землі від 28.07.2004 року №040429700069 згідно п. 1 цього рішення.

 3. Надати дозвіл на продовження терміну оренди на 10 років Годованцю Василю Михайловичу на використання земельної ділянки загальною площею 108.0 кв. м. по вул. Паторжинського. 81 для ведення городництва з встановленням орендної плати не менше трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю» (договір оренди зареєстрований у Коломийському міському відділі Івано-Франківської регіональної філії центру державного земельного кадастру за № 040429700069 від 28.07.2004р.).

 4. Коломийському міському відділу Івано-Франківської регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру" внести зміни в земельно-кадастрову документацію згідно цього рішення

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища і на заступника міського голови Р. Бортейчука.


Прийнято

50. Про припинення права постійного користування та надання у

оренду земельної ділянки по вул.
Січових Стрільців, 45

Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб, пропозицію постійної комісії і питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища та відповідно до ст. 12. 93. 123. 124. 125 Земельного кодексу України. Закону України "Про оренду землі", міська рада

вирішила:

1. Припинити право постійного користування землею приватній фірмі "Едельвейс" по вул. Крип'якевича загальною площею 721,0 кв. м. (Державний акт на право постійного користування землею І -ІФ № 000030, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 140) для комерційного використання /обслуговування кафе "Едельвейс" по вул. Крип'якевича у зв'язку із відчуженням нерухомого майна за згодою сторін

 1. Зобов'язати Романюк Любов Дмитрівну виготовити технічну документацію на укладання договору оренди земельної ділянки площею 721.0 кв. м. по вул. Січових Стрільців. 45 терміном оренди 50 років для комерційного використання - обслуговування викуплених приміщень з встановленням орендної плати не менше трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю» (договір купівлі-продажу магазину-офісу від 27.06.2008р. № 2892. договір купівлі-продажу нежитлової будівлі (кафе) 27.06.2008р. № 2894).

 2. Зобов'язати Романюк Любов Дмитрівну \ 2 місячний термін укласти з Коломийською міською радою договір оренди земельної ділянки

 3. Попередити, що у разі не укладення договору оренди у 2 місячний термін з дня отримання рішення, дане рішення втрачає силу.

5. Коломийському міському відділу філії Івано-Франківського регіонального центру державного земельного кадастру внести зміни в земельно-кадастрову документацію та провести реєстрацію договорів оренди земельних ділянок.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища і на заступника міського голови Р. Бортейчука.


Прийнято

51. Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від

27.02.2008 № 1075-25/2008 та
надання дозволу на проведення земельно-кадастрової інвентаризації земельної ділянки по вул.
Лнтоненка-Давидовича, 15

Розглянувши клопотання відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій 12699", лист Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області від 22.04 2009 № 1248/010-07/273. пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища та відповідно до ст. 12. 71. 93. 125 Земельного кодексу України. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

вирішила :

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 27.02.2008 № 1075-25/2008 "Про надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження місця розташування земельної ділянки по вул. Лнюненко-Давидовича. 15".

 2. Надати дозвіл відкритому акціонерному товариству "Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій 12699" на проведення земельно-кадастрової інвентаризації земельної ділянки по вул. Антоненка-Давидовича. 15 загальною площею до 16200.0 кв. м. для обслуговування автобусної станції з встановленням сервітуту на проїзд загального користування.

 3. Зобов'язати відкрите акціонерне товариство "Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій 12699" в трьохмісячний термін виготовити через спеціалізовану проектну організацію матеріали технічної інвентаризації земельної ділянки

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища і на заступника міського голови Р. Бортейчука.


Не прийнято

52. Про внесення змін у рішення міської ради

Розглянувши звернення Хільчука Івана Івановича, пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища та відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

вирішила:

 1. Внести в п. 1.9. рішення міської ради від 29. 11.2006 № 328 «Про погодження місця розташування та надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва», такі зміни: слова «оренда, м. кв.» виключити.

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища і на заступника міського голови Р. Бортейчука.
Прийнято

53. Про припинення права користування та передачу земельних ділянок у власність

Розглянувши звернення фізичних осіб та матеріали про передачу земельних ділянок у власність. керуючись ст. 12. 81, 118. 121. 125 Земельного кодексу України, міська рала

вирішила:

1. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки, зареєстрований за № 040729700105 від 13.06.2007 року, наданої Мазурику Василю Гнатовичу рішенням Коломийської міської ради від 18.04.2007р. № 504-16/2007 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд терміном оренди 50 років площею 1000.0 кв. м. по вул. Маланюка, 2 за згодою сторін

2. Передати у власність Мазурику Василю Гнатовичу земельну ділянку загальною площею 1000.0 кв. м. по вул. Маланюка. 2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

3. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки, зареєстрований за № 040829700046 віл 27.02.2008 року, наданої Сорохманюк Ганні Михайлівні рішенням Коломийської міської ради від 04.10.2007р. № 753-21/2007 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд терміном оренди 50 років площею 800.0 кв. м. по вул. Садова. 16-6 за згодою сторін.

 1. Передати у власність Сорохманюк Ганні Михайлівні земельну ділянку загальною площею 800,0 кв. м. по вул. Садова. 16-6 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

 2. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки, зареєстрований за № 040829700047 від 27.02.2008 року, наданої Канонік Марії Василівні рішенням Коломийської міської ради від 04.10.2007р. № 753-21/2007 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд терміном оренди 50 років площею 1000.0 кв. м. по вул. І. Франка. 181-ж за згодою сторін.

 3. Передати у власність Канонік Марії Василівні земельну ділянку загальною площею 1000.0 кв. м. по вул. І. Франка. 181-ж для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

 4. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки, зареєстрований за № 040829700045 від 27.02.2008 року, наданої Малженському Миколі Петровичу рішенням Коломийської міської ради від 04.10.2007р. № 753-21/2007 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд терміном оренди 50 років площею 1000.0 кв. м. по вул. І. Франка. 181-3 за згодою сторін.
 1. Передати у власність Малженському Миколі Петровичу земельну ділянку загальною площею 1000.0 кв. м. по вул. І. Франка, 181-3 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

 2. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки, зареєстрований за № 040729700130 від 03.07.2007 року, наданої Колодію Ярославу Володимировичу, рішенням Коломийської міської ради від 18.04.2007р. № 504-16/2007 для будівництва та обслуговування житлового будинку. господарських будівель та споруд терміном оренди 50 років площею 980.0 кв. м. по вул. Маланюка. 2-а за згодою сторін.
 1. Передати у власність Колодію Ярославу Володимировичу земельну ділянку загальною площею 980,0 кв. м. по вул. Маланюка. 2-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

 2. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки, зареєстрований за № 040729700109 від 13.06.2007 року, наданої Зазубику Віталію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд терміном оренди 50 років площею 800,0 кв. м. по вул. Н. Яремчука, 34 за згодою сторін.

 3. Передати у власність Зазубику Віталію Володимировичу земельну ділянку загальною площею 800.0 кв. м. по вул. Н. Яремчука. 34 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

 4. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки, зареєстрований за № 040829700069 від 21.03.2008 року, наданої Стромецькому Володимиру Методійович) рішенням Коломийської міської ради від 25.12.2007р. № 948-23/2007 для ведення городництва терміном оренди 10 років площею 287,0 кв. м. по вул. Д. Яворницького. 7-а за згодою сторін.

14. Передати у власність Стромецькому Володимиру Методійовичу земельну ділянку загальною площею 287,0 кв. м. по вул. Д. Яворницького. 7-а для ведення садівництва.

15. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки зареєстрований за № 040829700111 від 24.04.2008 року, наданої Вовчук Олександрі Іванівні рішенням Коломийської міської ради від 28.11.2007р. № 860-22/2007 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд терміном оренди 50 років площею 1000.0 кв. м. по вул. Карпатська. 207 за згодою сторін.

 1. Передати у власність Вовчук Олександрі Іванівні земельну ділянку загальною площею 1000.0 кв. м. по вул. Карпатська. 207 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

 2. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки, зареєстрований за № 040729700075 від 21.05.2007 року, наданої Іванчуку Ярославу Михайловичу рішенням Коломийської міської ради від 21.03.2007р. № 468-13/2007 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд терміном оренди 50 років площею 800.0 кв. м. по вул. Королівська. 19 за згодою сторін.

18. Передати у власність Іванчуку Ярославу Михайловичу земельну ділянку загальною площею 800,0 кв. м. по вул. Королівська, 19 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

 1. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки, зареєстрований за № 040729700119 від 20.06.2007 року, наданої Середюк Ірині Ярославівні рішенням Коломийської міської ради від 21.03.2007р. № 468-13/2007 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд терміном оренди 50 років площею 800.0 кв. м. по вул. І. Франка. 181-щза згодою сторін

 2. Передати у власність Середюк Ірині Ярославівні земельну ділянку загальною площею 800.0 кв. м. по вул. І. Франка. 181-щ для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

 3. Припинити право користування та розірвати договір оренди земельної ділянки, зареєстрований за № 040829700057 від 14.03.2008 року, наданої Кіндрацькій Романі Мирославівні рішенням Коломийської міської ради від 04.10.2007р. № 753-21/2007 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд терміном оренди 50 років площею 940.0 кв. м. по вул. Карпатська. 112-д за згодою сторін.

 4. Передати у власність Кіндрацькій Романі Мирославівні земельну ділянку загальною площею 940.0 кв. м. по вул. Карпатська. 112-д для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

23 Коломийському міському відділу Івано-Франківської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» провести реєстрацію та видачу державних актів на право власності на земельні ділянки та внести зміни в земельно-кадастрову документацію

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища і на заступника міського голови Р. Бортейчука.


Прийнято

54. Про надання в оренду земельних ділянок ТзОВ "Інформ-Преса"

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю "Інформ-Преса" та матеріали проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення та обслуговування кіосків по продажу преси, пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища та відповідно до ст. 12, 41. 93. 123. 124. 125, 186 Земельного кодексу України, міська рада

вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю "Інформ-ІІреса" земельну ділянку загальною площею 12.0 кв. м. по площі Тараса Шевченка (біля магазину "КАЯ") терміном оренди 5 років для встановлення та обслуговування кіоску по продажу преси за рахунок земель міської ради з встановленням орендної плані у розмірі десять відсотків від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю "Інформ-Преса" земельну ділянку загальною площею 12.0 кв. м. по площі Відродження (біля магазину "Роксолана") терміном оренди 5 років для встановлення та обслуговування кіоску по продажу преси за рахунок земель міської ради з встановленням орендної плати у розмірі десять відсотків від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надані в оренду товариству з обмеженою відповідальністю "Інформ-Преса" земельну ділянку загальною площею 12.0 кв. м. по вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного (біля коледжу "Права і бізнесу") терміном оренди 5 років для встановлення таобслуговування кіоску по продажу преси за рахунок земель міської ради з встановленням орендної плати у розмірі десять відсотків від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

 1. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "Інформ-Преса" у 2 місячний термін укласти з Коломийською міською радою договори оренди земельних ділянок.

 2. Попередити, що у разі не укладення договорів оренди у 2 місячний термін з дня отримання рішення, дане рішення втрачає силу.

 3. Коломийському міському відділу Івано-Франківської регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру" внести зміни в земельно-кадастрову документацію та провести реєстрацію договорів оренди земельних ділянок.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища і на заступника міського голови Р Бортейчука.
Не прийнято.

Пропозиція :

На доопрацювання

55. Про визнання таким, то втратило чинність рішення міської ради від 07.05.2008 № 1198-27/2008

Розглянувши клопотання Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель в Івано-Франківській області, пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України. Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада

вирішила:

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 07.05.2008 № 1198-27/2008 «Про доповнення переліку земельних ділянок, які підлягають продажу на земельному аукціоні в 2008 році». 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища і на заступника міського голови Р. Бортейчука.


Прийнято

56. Про надання в оренду ОК "Ветеран-Ч" земельних ділянок

для обслуговування гаражів

Розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу "Ветеран-Ч" та матеріали проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування гаражів, пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища та відповідно до ст. 12. 4!. 93. 123. 124. 125, 186 Земельного кодексу України, міська рада

вирішила:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в оренду обслуговуючому кооперативу "Ветеран-Ч" земельну ділянку загальною площею 1874,3 кв. м. по вул. Костомарова, 4 терміном оренди 50 років для обслуговування гаражів за рахунок земель запасу міської ради з встановленням орендної плати не менше трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю».

 2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в оренду обслуговуючому кооперативу "Ветеран-Ч" земельну ділянку загальною площею 1728,0 кв. м. по вул. Костомарова, 4 терміном оренди 50 років для обслуговування гаражів за рахунок земель запасу міської ради з встановленням орендної плати не менше трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю».

 3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в оренду обслуговуючому кооперативу "Ветеран-Ч" земельну ділянку загальною площею 1753.53 кв. м. по вул. Костомарова, 2 терміном оренди 50 років для обслуговування гаражів за рахунок земель запасу міської ради з встановленням орендної плати не менше трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю».

4. Зобов'язати обслуговуючий кооператив "Ветеран-Ч" у 2 місячний термін укласти з Коломийською
міською радою договори оренди земельних ділянок.

 1. Попередити, що у разі не укладення договорів оренди у 2 місячний термін з дня отримання рішення, дане рішення втрачає силу.

 2. Коломийському міському відділу Івано-Франківської регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру" внести зміни в земельно-кадастрову документацію та провести реєстрацію договорів оренди земельних ділянок.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища і на заступника міського голови Р. Бортейчука.57.Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Івана Франка, 16

Розглянувши звернення Гулика Петра Михайловича, пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища та відповідно до статей 12. 93, 124. 125. 186 Земельного кодексу України, міська рада

вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в оренду Гулику Петру Михайловичу земельну ділянку загальною площею 1110.30 кв. м. по вулиці Івана Франка. 16 терміном оренди 50 років для комерційного використання - обслуговування кафе та лікувально-діагностичного центру за рахунок земель міської ради з встановленням орендної плані не менше трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю».

2. Зобов'язані Гулика Петра Михайловича у 2 місячний термін укласти з Коломийською міською радою договір оренди земельної ділянки.

 1. Попередити, що у разі не укладення договору оренди у 2 місячний термін з дня отримання рішення, дане рішення втрачає силу.

 2. Коломийському міському відділу Івано-Франківської регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру" внести зміни в земельно-кадастрову документацію та провести реєстрацію договору оренди земельної ділянки.

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища і на заступника міського голови Р. Бортейчука.


Прийнято


6821617561592025.html
6821734067980268.html
6821898316211836.html
6822047813078003.html
6822192445260871.html