Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток" Київ 2008 - страница 14

5.8. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА
Завданням Уряду є забезпечення безпеки життєдіяльності населення та швидкого реагування на природні та техногенні катастрофи, збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів, розвиток заповідної справи та забезпечення безпечного довкілля.
^ Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки:
розроблення та сприяння прийняттю законопроекту про Стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року – Мінприроди – 2009 рік;

розроблення та сприяння прийняттю Екологічного кодексу
України – Мінприроди – 2009 рік;

посилення просвітницької діяльності населення щодо вимог екологічних норм і стандартів – Мінприроди – 2009 – 2012 роки;

підготовка П’ятого Національного повідомлення України з питань зміни клімату та участь делегації України у 15-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату – Мінприроди, Нацекоінвестагентство – 2009 рік;

впровадження принципів ЄС щодо природоохоронної діяльності, стимулювання розвитку екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій та природоохоронного обладнання; розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” (щодо розширення податкової бази справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища) – Мінприроди, Мінфін – 2009 рік;

гармонізація вітчизняних технічних регламентів та екологічних стандартів з міжнародними – Мінприроди, Держспоживстандарт –
2009 рік;

сприяння прийняттю законопроекту про національну інфраструктуру геопросторових даних України – Мінприроди –
2009 рік; 

забезпечення здійснення заходів Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища – Мінприроди, МНС, МОЗ, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, Держводгосп, Держкомлісгосп, Держкомзем – 2009 – 2012 роки;

сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поводження з відходами” (щодо приведення нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами у відповідність з європейською практикою, забезпечення ефективного функціонування системи збирання, заготівлі та утилізації відходів, зокрема використаної тари (упаковки) – Мінприроди – 2009 рік;

розроблення проекту Закону України “Про впровадження системи інтегрованих дозволів на викиди і скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів” – Мінприроди – 2009 рік;

розроблення проекту Закону України “Про Загальнодержавну програму поводження з небезпечними відходами” – Мінприроди –
2009 рік;

розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пестициди і агрохімікати”;

виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води – Мінприроди, Мінжитлокомунгосп, МНС, Мінпромполітики, Мінвуглепром, Мінпаливенерго, МОЗ, Мінагрополітики, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська обласні, Київська міська державні
адміністрації – 2009 – 2012 роки;

сприяння впровадженню механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату – Мінприроди, Нацекоінвестагентство –2009 – 2012 роки;

розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про Порядок проведення експертизи пропозицій щодо найменування та перейменування географічних об’єктів –
Мінприроди – 2009 рік.
^ Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф:
започаткування та проведення поетапного формування підрозділів пожежної охорони для протипожежного захисту населених пунктів у сільській місцевості – МНС – 2009 – 2012 роки;

виконання Державної цільової програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року – МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади – 2009 – 2010 роки;

виконання Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 – 2010 роки – МНС – 2009 – 2012 роки;

виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами – МНС – 2009 – 2012 роки;

здійснення заходів щодо зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, у тому числі забезпечення будівництва нового безпечного конфайнменту об’єкта “Укриття” та сховища відпрацьованого ядерного палива
(СВЯП-2) Чорнобильської АЕС, реабілітація радіоактивно забруднених територій – МНС – 2009 – 2012 роки;

прийняття на основі схваленої Кабінетом Міністрів Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку цивільного захисту
на 2009 – 2013 роки – МНС – 2009 – 2012 роки;

створення диспетчерської служби допомоги населенню за єдиним телефонним номером “112” – МНС – 2009 – 2010 роки;

створення спеціальних регіональних центрів швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – МНС – 2010 – 2012 роки;

прийняття на основі схваленої Кабінетом Міністрів Концепції Державної цільової соціальної програми протимінної діяльності на
2009 – 2014 роки – МНС – 2009 – 2012 роки;

розроблення Кодексу цивільного захисту України – МНС –2009 рік;

забезпечення контролю за впровадженням на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, створення та забезпечення надійного зберігання страхового фонду документації на потенційно-небезпечних об’єктах – МНС – 2009 – 2012 роки;

забезпечення впровадження рекомендацій місії МАГАТЕ з оцінки ефективності діяльності Держатомрегулювання (місія IRRS) – Мінпаливенерго, Держатомрегулювання, МОЗ, МНС – 2009 – 2010 роки;

підготовка та презентація Третьої Національної доповіді України “Про виконання Україною зобов’язань, що випливають з Об’єднаної Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами” та участь делегації України у Третій нараді країн-сторін Об’єднаної Конвенції – Держатомрегулювання – 2009 рік;

підготовка до презентації П’ятої Національної доповіді України “Про виконання Україною зобов’язань, що випливають з Конвенції про ядерну безпеку” та участь делегації України у П’ятій нараді країн – сторін Конвенції про ядерну безпеку – Держатомрегулювання –
2012 рік;

впровадження поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу – Держатомрегулювання – 2009 рік.

6803860839172323.html
6803957547924023.html
6804037248904237.html
6804195569731528.html
6804279167645494.html