Підбір та забезпечення персоналом - 4 Класифікація видів економічної діяльності


Підбір та забезпечення персоналом 


749x 


74.50 


74.50.0 


Підбір та забезпечення персоналом


Цей підклас включає:

- пошук персоналу та розподілення по місцях роботи; такі послуги надаються потенційним роботодавцям або потенційним робітникам: опис робіт, що мають виконуватись (наприклад, складання посадових інструкцій), відбір та тестування претендентів на отримання роботи, розгляд рекомендацій тощо

- пошук та працевлаштування висококваліфікованих кадрів (агентами з працевлаштування)

- діяльність з найму тимчасової робочої сили: забезпечення підприємств на підрядній основі найманою робочою силою для виконання тимчасових робіт агентством, яке сплачує їм винагороду за виконану роботу


Цей підклас не включає:

- діяльність підрядників з наймання сільськогосподарських робітників (див. 01.4)

- діяльність імпресаріо (див. 74.87)

- діяльність, пов'язану з підбором акторів на ролі у кінофільмах, телевізійних передачах, театральних виставах (див. 92.72) 


7491 


74.6 


  


Проведення розслідувань та забезпечення безпеки 


749x 


74.60 


74.60.0 


Проведення розслідувань та забезпечення безпеки


Цей підклас включає:

- консультування в питаннях безпеки промислових об'єктів, помешкань і громадських будинків включно з оцінкою їхньої безпеки

- діяльність з розслідування та дізнання

- діяльність приватних детективів

- діяльність з нагляду, охорони та інших видів захисту: перевезення грошей та цінностей, послуги тілоохоронців, патрулювання на вулицях, у громадському транспорті, поїздах, діяльність охоронних служб в магазинах, сторожів та вахтерів багатоквартирних будинків, установ, підприємств, будівельних майданчиків, готелів, театрів, концертних залів і дискотек, охоронну діяльність, що здійснюється за допомогою механічних та електричних захисних пристроїв, послуги, що надаються за сигналами тривоги, виклик допомоги у разі потреби, використання службових телефонів та інших засобів для дистанційного нагляду / контролю технічного обладнання

- послуги із захисту інформації в комп'ютерних та інших технічних засобах від копіювання та несанкціонованого доступу

- дресирування собак-охоронців

- інші послуги з охорони та захисту


Цей підклас не включає:

- встановлення систем сигналізації (див. 45.31)

- діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків (див. 67.20) 


7492 


74.7 


  


Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів 


749 


74.70 


74.70.0 


Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів


Цей підклас включає:

- прибирання внутрішніх приміщень в будівлях усіх типів, у тому числі в установах, закладах, підприємствах, в магазинах, а також в багатоквартирних житлових будинках тощо

- чищення димоходів, камінів, плит, печей, сміттєспалювачів, бойлерів, вентиляційних шахт та витяжних пристроїв тощо

- миття вікон

- чищення промислового устатковання, миття пляшок, очищення цистерн для автодорожніх та морських перевезень тощо


Цей підклас включає також:

- прибирання поїздів, автобусів, літаків тощо


Цей підклас не включає:

- захист рослин від хвороб і шкідників (див. 01.41)

- пароструминне, піскоструминне та інше очищення фасадів будівель (див. 45.45)

- прибирання нових будівель після завершення їх будівництва (див. 45.45)

- чищення ковдр, штор, занавісок тощо (див. 93.01)

- послуги домашньої прислуги (див. 95) 


7493 


74.8 


  


Надання різних послуг споживачам 


749x 


74.81 


74.81.0 


Діяльність у сфері фотографії


Цей підклас включає:

- виготовлення фотографій для комерційних цілей або приватних клієнтів: фотографій на документи, шкільні та весільні фотографії тощо, фотографій для реклами, видавницької продукції, журналів мод, операцій з нерухомістю чи для туризму, аерофотознімків

- оброблення плівок, не призначених для кінопрокату

- монтаж слайдів

- перезнімання, реставрацію та ретушування фотографій


Цей підклас включає також:

- експлуатацію фотоавтоматів


Цей підклас не включає:

- оброблення плівок, пов'язане з кіно та телебаченням (див. 92.11) 


7494 


74.82 


74.82.0 


Пакування


Цей підклас включає:

- пакування, автоматизоване чи не автоматизоване, за винагороду або на договірній основі: заповнення аерозольних пакувань, заповнення банок та пляшок харчовими продуктами, включаючи напої, пакування твердих товарів у прозорі паковання, фольгу, пакети тощо

- етикетування, нанесення маркувань та надписів на пакунки

- пакування подарунків

- фасування м'яса за винагороду або на договірній основі

- безпечне пакування фармацевтичних виробів


Цей підклас не включає:

- послуги, що обмежуються нанесенням інформації на пакувальні засоби (див. 22.22)

- пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів (див. 63.40) 


7495 


74.85 


74.85.0 


Надання секретарських послуг та послуг з перекладу


Цей підклас включає:

- діяльність в галузі стенографії та відправлення кореспонденції: друкування на машинці, іншу секретарську діяльність, таку як розшифрування звукозаписів на магнітних стрічках або дисках

- копіювання, світлокопіювання тощо

- нанесення адрес на конверти, розкладання у конверти, запечатування та відправлення кореспонденції, складання списків адрес тощо, включаючи відправлення рекламних матеріалів

- письмовий та усний переклад


Цей підклас включає також:

- вичитування коректур


Цей підклас не включає:

- діяльність, пов'язану з банками даних (див. 72.40)

- діяльність у галузі бухгалтерського обліку та аудиту (див. 74.12) 


7499x 


74.86 


74.86.0 


Діяльність телефонних центрів


Цей підклас включає:

- послуги, пов'язані з обслуговуванням абонентів для третіх осіб: центри вхідних дзвінків, послуги відповідача з використанням систем автоматичного розподілу дзвінків, під'єднання телефону до комп'ютера або інтерактивної голосової відповіді, розміщення замовлень, надання інформації про товари, опрацювання скарг тощо; центри вихідних дзвінків, що займаються питаннями торгівлі та рекламних акцій щодо клієнтів, прямий маркетинг, перевірку адрес тощо 


  


74.87 


74.87.0 


Надання інших комерційних послуг


Цей підклас включає:

- послуги з оцінювання платоспроможності у зв'язку із фінансовим станом або комерційною практикою фізичних або юридичних осіб

- послуги з оплати рахунків

- послуги з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер'єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку

- послуги з посередництва різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних агентів

- послуги з експертизи в справах, не пов'язаних з нерухомим майном, страхуванням і інженерними послугами: судово-експертні послуги з проведення криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, інші види експертиз

- діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо

- випуск цінників та фірмових торгівельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо

- випуск преміальних марок (купонів), які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо

- послуги з графічного дизайну, послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів

- діяльність незалежних аукціоністів

- діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесену до інших групувань

- зняття показань газових, водяних та електричних лічильників

- надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг


Цей підклас включає також:

- діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов'язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, театральних постановах та інших розважальних чи спортивних заходах, а також із наданням книг, п'єс, речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо видавцям, продюсерам тощо


Цей підклас не включає:

- діяльність, пов'язану з кредитними картками (див. 65)

- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устатковання (див. 74.20.1)

- діяльність з розміщення реклами (див. 74.40) 


7499 


Секція L 


  


Державне управління


Ця секція включає діяльність органів державного управління (державні послуги). Державні послуги надаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими одиницями, які забезпечують функціонування органів управління чи надання певних державних послуг.


Ця секція включає також:

- оборону, правосуддя, охорону громадського порядку і безпеку, закордонні справи тощо

- загальну діяльність у сфері управління (законодавчу владу, виконавчу владу, фінансове управління тощо на всіх територіальних рівнях) або відомчу діяльність у сфері економічного та соціального життя

- управління обов'язковими програмами соціального захисту


Ця секція не включає:

- діяльність, яка не є управлінською та класифікується в інших позиціях

- управління у сфері освіти (нормативне регулювання, контроль, програми) віднесено до розділу 75, а сама діяльність з освіти - до розділу 80

- діяльність військових шпиталів та в'язничних лікарень (див. 85.11.1) 

75 


  


Державне управління 


75 


75.1 


  


^ Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління 


751 


75.11 


  


Державне управління загального характеру 


7511 


75.11.1 


Управління загального характеру на державному рівні


Цей підклас включає:

- законодавчу та виконавчу діяльність центральних органів державного управління

- управління та функціонування служб соціально-економічного планування 


  


75.11.2 


^ Управління на рівні державної автономії


Цей підклас включає:

- законодавчу та виконавчу діяльність органів управління Автономної Республіки Крим 


  


75.11.3 


^ Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя


Цей підклас включає:

- діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування областей та міст Києва та Севастополя, пов'язану з затвердженням та виконанням програм соціально-економічного розвитку, затвердженням місцевих бюджетів та контролем за їх виконанням, збиранням місцевих податків і зборів 


  


75.11.4 


^ Управління на рівні районів, міст, районів у містах


Цей підклас включає:

- діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування районів, міст, районів у містах, пов'язану з затвердженням та виконанням програм соціально-економічного розвитку, затвердженням місцевих бюджетів та контролем за їх виконанням, збиранням місцевих податків і зборів 


  


75.11.5 


Управління на рівні сіл та селищ


Цей підклас включає:

- діяльність органів місцевого самоврядування сіл та селищ 


  


75.11.6 


^ Управління у сферах фінансової та податкової діяльності


Цей підклас включає:

- виконання державного бюджету та управління державними фондами і державним боргом: збирання податків та грошових коштів, контроль за їх витрачанням

- управління та нагляд за податковою діяльністю: управління системами оподаткування, збирання податків та мита на товари, розслідування фактів порушень податкового законодавства, управління митною службою 


  


75.11.7 


^ Діяльність у сфері статистики та соціології


Цей підклас включає:

- управління та діяльність статистичних та соціологічних служб на різних рівнях державного управління 


  


75.12 


75.12.0 


Управління в соціальній сфері


Цей підклас включає:

- управління програмами, спрямованими на зростання добробуту людей у галузях охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, відпочинку, охорони навколишнього середовища, будівництва житла, надання соціальних послуг тощо


Цей підклас не включає:

- діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування (див. 75.30)

- діяльність у сфері освіти (див. 80)

- діяльність у сфері охорони здоров'я (див. 85.1)

- збирання та оброблення стічних вод, відходів та аналогічну діяльність (див. 90)

- іншу діяльність у сфері культури (діяльність бібліотек, державних архівів, музеїв та інших закладів культури) (див. 92.5)

- діяльність у сфері спорту та іншу діяльність з організації відпочинку та розваг (див. 92.6, 92.7) 


7512 


75.13. 


75.13.0 


Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності


Цей підклас включає:

- державне управління та регулювання у різних галузях економіки: сільським господарством та землеустроєм, паливно-енергетичними та мінеральними ресурсами, транспортом, зв'язком, готельним господарством, туризмом та іншими галузями, включаючи діяльність з ліцензування, патентування, стандартизації, сертифікації тощо

- управління загальними питаннями зайнятості робочої сили

- розроблення стратегії та заходів щодо реалізації політики регіонального розвитку 


7513 


75.14 


75.14.0 


Допоміжна діяльність у сфері державного управління


Цей підклас включає:

- управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію роботи, опис посадових обов'язків, контроль за виконанням правил державної служби

- діяльність служб загального призначення, не пов'язаних з виконанням конкретних функцій у сфері управління: утримання та збереження урядових документів, діяльність центральних державних архівних установ, експлуатацію зайнятих урядом та органами державного управління будинків, надання послуг щодо централізованого постачання та закупівель, керівництво центральними установами та надання інших послуг загального характеру, не пов'язаних із виконанням специфічних функцій


Цей підклас не включає:

- діяльність публічних, історичних, наукових, музейних, бібліотечних архівів (див. 92.51.2)

- діяльність місцевих державних архівних установ (див. 75.11.2 - 75.11.4) 


7514 


75.2 


  


Надання державних послуг суспільству в цілому 


752 


75.21 


75.21.0 


Міжнародна діяльність


Цей підклас включає:

- управління та функціонування міністерства закордонних справ, дипломатичних та консульських місій за кордоном чи при секретаріатах міжнародних організацій

- управління, функціонування та підтримку інформаційних та культурних служб, сфера діяльності яких розповсюджується за межі державних кордонів

- надання допомоги іноземним державам безпосередньо або через міжнародні організації

- надання військової допомоги іноземних державам

- управління зовнішньою торгівлею, фінансовою міжнародною діяльністю та міжнародним технічним співробітництвом

- міжнародну допомогу, наприклад, програми надання допомоги біженцям або голодуючим 


  


75.22 


75.22.0 


Діяльність у сфері оборони


Цей підклас включає:

- управління, контроль та регулювання питань, пов'язаних з оборонною діяльністю та функціонуванням сухопутних, військово-морських і військово-повітряних збройних сил, таких як: бойові частини сухопутних військ, морського флоту та військово-повітряних сил; інженерні та транспортні війська, зв'язок, розвідка, матеріально-технічне забезпечення, особовий склад штабів та інші небойові підрозділи; резервні та допоміжні сили оборони; забезпечення військовою технікою, продовольством та спорядженням, інженерно-технічними спорудами тощо; медичне обслуговування особового складу армії в польових умовах

- управління, функціонування та підтримку сил цивільної оборони

- сприяння в розробленні планів ліквідації надзвичайних ситуацій та проведенні навчань за участю цивільних установ та населення

- діяльність з гасіння та запобігання пожежам на військових об'єктах


Цей підклас не включає:

- надання військової допомоги іноземним державам (див. 75.21)

- діяльність військових трибуналів (див. 75.23)

- забезпечення населення предметами першої необхідності в разі надзвичайних ситуацій в мирний час (див. 75.24.2)

- діяльність у сфері освіти, яку здійснюють військові школи, училища, інститути та академії (див. 80)

- діяльність військових шпиталів (див. 85.11.1) 


7522 


75.23 


75.23.0 


6793307410990148.html
6793417877006333.html
6793513039785992.html
6793677155390203.html
6793870736069288.html